آری روز جمهوری اسلامی

برچسپ ها: اسلام ، روز ، اسلامی ، جمهوری ، آری

Print Friendly and PDF

حکومت اسلامی، آری

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خواست ملت در فروپاشی سلطنت استبدادی تحقق یافت. دولت موقت اسلامی، به فرمان امام خمینی رحمه الله مسئله رجوع به آرای عمومی ملت، درباره تغییر نظام سیاسی کشور را پی گیری کرد تا حکومت اسلامی که یکی از شعارها و خواسته های ملت در دوران مبارزه به رژیم پهلوی بود، شکل گیرد. بر این اساس، کمتر از بیست روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رسما اعلام شد که رفراندوم تعیین نظام سیاسی کشور روز دهم فروردین 1358 برگزار خواهد شد. در این همه پرسی، پاسخ ملت موافقت یا مخالفت با «جمهوری اسلامی» بود؛ پاسخی که به حاکمیت اسلامی بر ایران انجامید.

ایجاد نظام جمهوری اسلامی

همه پرسی دهم و یازدهم فروردین 1358، بارزترین شکل حاکمیت ملی بود. افراد ملت به طور مستقیم به پای صندوق رفتند تا نوع حکومت آینده را مشخص کنند. این حق مردم بود که پاسخ دهند به چه حکومتی علاقه مند هستند. مردم می توانستند با استقرار «جمهوری اسلامی» مخالفت کنند یا دوباره سلطنت را برقرار سازند. اما مسئله این بود که مبارزات مردم در سالیان متمادی بر اساس اسلام، و اصولاً سقوط رژیم شاهنشاهی به علت جنبه غیراسلامی آن بود. همه آمدند و می دانستند که «جمهوری اسلامی» انتخاب شان خواهد بود، البته شاید کسی باور نمی کرد بیش از 98 درصد از رأی دهندگان، خواهان برقراری نظام اسلامی باشند.

نظام اسلامی

جمهوری اسلامی، عنوان رسمی نظامی است که برخاسته از خواست و اراده ملت است؛ نظامی که از یک سو به نابودی رژیم مستبد شاهنشاهی انجامید و از سوی دیگر حاکمیت اللّه را به نمایش گذاشت. به فرموده امام راحل، «جمهوریاسلامی در واقع تحقق وعده حق تعالی است»؛ تجسم عینی همه شعارهای شعور آفرین و نتیجه تمامی خروش و فریاد بر ضد ظلم و بیداد است. جمهوری اسلامی، خون بهای شهیدانی است که با فریادی به رسایی ایمان، به طاغوت و طاغوتیان «نه» گفتند و دین داری و اسلام خواهی خود را عملی کردند. امروز، در صحنه بین الملل، جمهوری اسلامی به نظامی گفته می شود که به صورت رسمی، اجرای احکام اسلام را در نظر دارد.

ضرورت تشکیل نظام اسلامی

با بررسی تاریخ معاصر و اندیشه متفکران اسلامی، به ویژه امام خمینی رحمه الله ، اصلی مسلم و عنصری شگفت جلب توجه می کند؛ نظریه ای که بنیان تفکر سیاسی اندیشمندان را تشکیل می داد و در جهان بینی مذهبی و شناخت اصولی اسلامی ریشه داشت. برای بسیاری از دانشمندان، ضرورت برپایی حکومت اسلامی به عنوان برنامه ای عملی و قابل تحقق، مقدمه ای بر ایجاد حکومت فراگیر اسلامی به دست امام زمان(عج) بود.

در واقع توجه به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امام علی علیه السلام در برپایی حکومت اسلامی، جلوگیری از هرج و مرج و فساد اجتماعی، نظم بخشیدن به امور کشور، مبارزه با حکومت های ضد اسلامی، نجات مردم تحت ستم و نیز گرفتن حق ستمدیدگان از ستمگران، از جمله مسائلی بود که رهبران فکری جوامع اسلامی به عنوان دلایل لزوم ایجاد حکومت مطرح می کردند.

نظام شاهنشاهی؛ نظامی بی منطق

رژیم پهلوی به دلایل گوناگون، با دین مقدس اسلام و عقل و انسانیت مغایرت داشت. امام خمینی رحمه الله به عنوان رهبر انقلاب اسلامی معتقد بود که «رژیم سلطنتی از اول رژیم غلطی بود که بی منطق بود». طبیعی است که چنین رژیمی، از مقبولیت مردمی هم برخوردار نباشد. رهبر کبیر انقلاب ضمن تشریح علت مخالفت خود با نظام شاهنشاهی که با زور سرنیزه بر سرکار آمده بود، می فرمود: «با همین سرنیزه، مقام زمامداری را در خاندان خود به صورت یک حق قانونی بر مردم تحمیل می کند». بدون تردید وقتی حکومتی تحمیلی باشد و خودسرانه در جان و مال مردم دخل و تصرف کند، «هرگز خود را موظف به وضع یا اجرای قوانینی که به نفع مردم باشد، نمی داند».

محتوای حکومت اسلامی

پس از اوج گیری نهضت اسلامی و آشکار شدن تزلزل در پایه های نظام شاهنشاهی، مسئله حکومت جای گزین و مدّنظر رهبران انقلاب مطرح گردید. از همان ماه های قبل از پیروزی، امام خمینی رحمه الله اعلام کرد: «چون ملت ایران، بیش از نود درصد مسلمان اند، باید این حکومت بر پایه موازین و قواعد اسلامی بنا شود». با این حساب، حکومت اسلامی مدّنظر امام، نه استبدادی بود، نه مطلقه؛ بلکه مشروطه ای که حکومت کنندگان در اجرا و اداره کشور مقید به یک مجموعه شرط هستند و آن رعایت اسلامیت در اجرای حاکمیت است. این مسئله در سال های پس از پیروزی انقلاب، همچنان مورد تأکید بنیان گذار جمهوری اسلامی بود. ایشان معتقد بودند چون جمهوری ما اسلامی است، «باید همه نهادهایی که دارد، اسلامی باشد».

ویژگی نظام اسلامی

نظامی که امام خمینی رحمه الله برای برپایی آن می کوشید، حکومتی مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی بود؛ حکومتی که مشروعیت و قانونی بودن خود را از درون اسلام به دست آورده باشد. ساختار این نظام، بر مبنای اصول عالی شرع قرار دارد و حدود قدرت سیاسی، خطوط کلی سیاست داخلی و خارجی، قوانین و مقررات قضائی و حقوقی، مبانی نظام فرهنگی و اقتصادی و دیگر اجزای چنین حکومتی، همه برگرفته از آموزه های والای قرآن، سنت نبوی صلی الله علیه و آله وسلم و سیره امامان معصوم علیهم السلام است. چنین نظامی که در تقسیم بندی سیاسی حکومت ها، «حکومت دینی» نامیده می شود، به تجلّی حاکمیت اللّه در زمین و اجرای قوانین الهی در جامعه می انجامد.

امتیاز جمهوری اسلامی

پدید آمدن انقلاب اسلامی در ایران، نشان داد که سمت و سوی حرکت میلیونی ملت، اعم از مرد و زن، پیر و جوان و همه و همه، به سوی عملی کردن نظام اسلامی است. نظامی که از دید بنیان گذار آن، مثل حکومت های دیگر نیست و تفاوت های زیادی با رژیم های دیگر دارد. امام خمینی رحمه الله در تشریح این تفاوت ها می فرماید: «یکی از فرق هایش هم این است که حکومتی اسلام یک حکومت عادل است». در چنین حکومتی، حاکمیت اصلی از آن خداست و در پی تحقق بخشیدن به عدالت و قسط در جامعه است. نظام اسلامی در تلاش است با هدایت انسان ها به سوی صلاح و رستگاری، در بُعدی گسترده تر، جامعه را به سوی معنویات رهنمون سازد. با چنین تفکر و اعتقادی، نظامجمهوری اسلامی، حکومتی دین مدارانه و مذهبی است که می خواهد احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اسلام را پیاده کند.

حکومت اسلامی؛ نظام انسان ساز

حکومت اسلامی در اندیشه و تفکر امام خمینی رحمه الله و دیگر مصلحان و اندیشمندان، حکومتی است بر پایه مکتب و بر مبنای ایمان و اعتقاد به آن ایدئولوژی. هدف حکومت اسلامی این است که جامعه را مؤمن و متعهد سازد و مسائل اخلاقی و معنوی را رشد دهد. در این نظام انسان ساز، پست و مقام همواره در انتظار اشخاص متعهد، مسئول و باایمان است. هر گاه شخصی خود را در انجام اموری ناتوان دید یا افراد دیگری را از خود برای تصدی آن صالح تر تشخیص داد، در واگذاری مقام به شخص صالح درنگ نمی کند و نباید بکند. حکومت اسلامی در تمامی سطوح حکومتی، ساده، بی تکلف و بر اساس عدل و انصاف است. در یک کلمه، نظامِ مبتنی بر احکام اسلام، همان حکومت خدایی محرومان است که امام علی علیه السلام سیمای آن را در نامه ها و خطبه های خود بیان کرده است.

چرا جمهوری اسلامی

 

از فردای پیروزی انقلاب اسلامی، نظام شاهنشاهی در ایران جای خود را به نظامی تحت عنوان «جمهوری اسلامی» داد. این امر برای مردم کاملاً طبیعی بود، ولی رسانه های بیگانه، حتی قبل از پیروزی انقلاب در پی این بودند تا مفهوم حقوقی جمهوری اسلامی را که اصطلاحی جدید بود، از زبان رهبری نهضت بشنوند. پاسخ های امام خمینی رحمه الله همه چیز را روشن می کرد. ایشان در این مصاحبه ها فرمود: «همان مردمی که دست در دست هم دادند و دلیرانه عرصه را بر شاه تنگ کردند، همان ها با هدایت کسانی که همیشه دل سوز آنان بوده اند، نوع حکومت خود را انتخاب می کنند. جمهوری اسلامی برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود، اینها بر اسلام متکی است». سؤال امام خمینی رحمه الله از بیگانگان این بود که: آیا اکثریت یک جامعه نمی توانند جمهوریاسلامی تشکیل دهند؟

جمهوری اسلامی، حکومت الهی

جمهوری اسلامی، نظامی بود که در اندیشه بنیان گذار آن، مسئله «اسلام» به عنوان یک خط قرمز تلقی می شد؛ به صورتی که هیچ کس حق تعرض به آن و حتی تفکر و اندیشه برای ارائه طرح و نظر برخلاف آن را نداشت. امام خمینی رحمه الله از همان ابتدای قیام معتقد بود: «ملت ما اسلام را می خواهند» و «جوان های ما خونشان را برای اسلام دادند». به این ترتیب، از دیدگاه رهبر کبیر انقلاب، خدشه و ایجاد شک و تردید در توانایی اسلام و کامل بودن دستورات آن در اداره جامعه پذیرفتنی نبود. از دید امام خمینی رحمه الله جمهوری اسلامی حکومتی بود که هم دلخواه مردم بود و همه بیعت با حاکم اسلامی در آن، بیعت با خدا تلقی می گردید؛ یعنی در مجموع حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی الهی بود.

خاستگاه مردمی جمهوری اسلامی

برپایی جمهوری اسلامی در ایران، به معنای آن بود که این نظام از یک سو به نقش مردم نظر دارد و از سوی دیگر در چهارچوب اندیشه اسلامی قرار گرفته است. مشارکت مردم نیز به عنوان یکی از شاخص های عمده توسعه سیاسی مورد پذیرش رهبر انقلاب نیز قرار داشت. امام خمینی رحمه الله می فرمود: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی بر آرای عمومی». ایشان در جایی دیگر فرمود: «تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می گذاریم». این تأکید بر نقش مردم در تعیین نظام، تا روز برگزاری انتخابات در فروردین 1358 ادامه داشت.

فقط جمهوری اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی با سرعت شگفت آور آن باعث شد تا از فردای فروپاشی حکومت شاهنشاهی، مسئله نوع حکومت جانشین مطرح گردد. گرچه در شعارهای مردم بارها جمهوری اسلامی اعلام شده بود، ولی کسانی که می اندیشیدند در میان جامعه و توده مردم پایگاهی دارند، گزینه های مختلفی همچون جمهوری دموکراتیک اسلامی را ارائه می کردند. در این میان امام خمینی رحمه الله به صورت قاطع در مورد برپایی جمهوری اسلامی موضع گیری کرد و در مدت یک ماه به برگزاری انتخابات، در بیشتر سخنرانی های خود به آن توجه نمود که نمونه ای از آن چنین است: «ملت ما خون داده تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند نه جمهوری دمکراتیک. جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیاد و نه یک حرف کم».

پایه های اساسی در جمهوری اسلامی

از دیدگاه حقوقی، حکومت جمهوری اسلامی، بر این اصل استوار است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست. بر این اساس، اصول اعتقادی و زیر بنای حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی را می توان این گونه برشمرد: ایمان به خدا، نخستین پایه اعتقادی نظام است که افزون بر توحید نظری، شامل توحید عملی نیز می شود و انسان باید عملاً در مسیر یکتاپرستی قدم بردارد. دومین و سومین پیام نظام جمهوری اسلامی، ایمان به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، و نیز ایمان به معاد است که در زندگی اجتماعی نقشی سازنده دارد. چهارمین پایه نظام، ایمان به عدل خداست و به همین دلیل بر استقرار عدالت در جامعه تأکید می کند. اعتقاد به امامت و ایمان به کرامت و آزادی، همراه با مسئولیت انسان، از دیگر پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی به شمار می آید.

جمهوری اسلامی و قانون

یکی از شاخصه های توسعه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت قانون است. امام راحل رحمه الله در موارد متعددی می فرمود: «ما می خواهیم یک حکومتی داشته باشیم که این حکومت، قانون را ملاحظه بکند. حکومت، قانونی باشد؛ آن هم قانون صحیح. آن هم قانونی که برای رشد بشر است، برای اصلاح بشر است». رهبر کبیر انقلاب در جای دیگر تصریح می کند که: «حکومت اسلام، حکومت قانون است. قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد». در جمهوری اسلامی، قرآن قانونی است که باید همه به آن گردن نهند. در کنار آن، آنچه در قول و عمل پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و سیره معصومان علیهم السلام دیده می شود نیز حکم قانون دارد.

جمهوری اسلامی، آزادی و دمکراسی

در نظام جمهوری اسلامی، مسئله توجه به توسعه سیاسی به عنوان یکی از راهکارهای رسیدن به جامعه نمونه مدّنظر بوده است. توجه به مردم سالاری و پذیرش نظر اکثریت در اندیشه حاکم بر نظام، امری پذیرفته شده شمرده می شود. بنیان گذار جمهوری اسلامی با بیان این مطلب که قصد تحمیل کردن چیزی بر ملت ندارد و اسلام و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نیز اجازه این کار را نداده اند، به شباهت احتمالی مردم سالاری مدّنظر خود با نمونه غربی اشاره کرده، تصریح می کند: «آن دموکراسی که ما می خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کامل تر از دموکراسی غرب است». مقوله آزادی نیز به عنوان حق اولیه بشر در این حکومت پذیرفته شده است. امام خمینی رحمه الله معتقد بود: «در اسلام آزادی هست برای همه طبقات. اساس بر آزادی و استقلال کشور است»؛ البته ایشان تصریح می کرد. که: «آزادی، در حدود قانون است. معنای آزادی این نیست که هر کس هر چه دلش می خواهد بگوید». جمهوری اسلامی، حکومتی بر پایه آزادی و مردم سالاری در چهارچوب اسلام است.

جمهوری اسلامی در قانون اساسی

بسیاری از صاحبان اندیشه بر این باورند که بزرگ ترین ثمره جمهوری اسلامی، قانون اساسی است. توجه به مفهوم و ماهیت نظام جمهوری اسلامی در این قانون، به تبیین ارزش نظام اسلامی می انجامد. در اصل اول آمده است که حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل، در پی پیروزی انقلاب اسلامی به آن رأی مثبت داد. اصل پنجم، مسئله رهبری نظام را بر عهده کسی می داند که مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته اند یا از سوی خبرگان برگزیده می شود. در اصل هشتم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه همگانی دانسته شده و اصل دوازدهم، دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری معرفی کرده که هیچ گاه تغییرپذیر نیست. بررسی دیگر اصول قانون اساسی، نشان دهنده کارآمدی نظام جمهوری اسلامی است.

مردم و جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی، نظامی نوین و نوخاسته بود که بدون پشتیبانی وسیع مردم استقرار نمی یافت و تداوم آن نیز به انجام وظایفی مشروط است که بر عهده ملت قرار دارد. امام خمینی رحمه الله این نظام را امانتی می دانست که لازم است به صورت شایسته حفاظت شود. ایشان معتقد بود که ملت «باید با تمام قوا از اسلام و جمهوری اسلامی پاسداری کنند»؛ چرا که این نظام، حکومتی اسلامی است و حفاظت از آن، حفظ آبروی اسلام است. بنیان گذار جمهوری اسلامی، سالم بودن کشور، استقرار و تداوم نظام، و شکست ناپذیری و پیشرفت آن تا آخر را ناشی از ایفای وظیفه ملت در مقابل نظام می دانست.

اندیشمندان اسلامی و نظام اسلامی

الف) مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری، شکل گیری نظام جمهوری اسلامی را در ایران، ساخت و ارائه الگو از حکومت نبوی صلی الله علیه و آله به جهانیان می داند. ایشان می فرماید: «ملت ایران در صدد است تا برای جهان اسلام، یک الگوی زنده را در دوران حاکمیت اسلام در سرتاسر جهان به وجود آورد و آن را وسیله ای برای هدایت انسان ها قرار دهد. خصوصیت نظامجمهوری اسلامی این است که یک نظام مردمی است. کسی نمی تواند این را منکر شود. مخالفین ما هم نمی توانند منکر بشوند. این نظام، متکی به اشخاص نیست؛ متکی به آحاد ملت و متکی به آن معنویتی است که در میان این ملت وجود دارد». به نظر مقام معظم رهبری، پیشرفت نظام جمهوری اسلامی، جز با آگاهی مردم ممکن نیست.

ب) شهید بهشتی

بدون تردید آیت اللّه شهید دکتر بهشتی، یکی از برجستگان دینی بود که نقشی مهم در شکل گیری انقلاب و نظام اسلامی داشت. ایشان در مورد حکومتی که مردم باید انتخاب می کردند، معتقد بود: «باید در جامعه ما حکومتی سرکار آید که در آن عامل تحمیل وجود نداشته باشد. جمهوری اسلامی، نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت می رسد». به نظر شهید بهشتی، «مردمی بودن حکومت در جامعه اسلامی، در پرتو مکتبی بودن آن تأمین می شود. در جامعه اسلامی، تمایلات مردم با مصلحت آنها و دیدگاه های مکتبِ موردِ علاقه آنها همسو می شود. جمهوری اسلامی بر پایه اسلام و برادری همه مسلمان به وجود آمده است».

ج) بزرگان حوزه علمیه قم

انقلاب اسلامی که ثمره خون هزاران شهید بود، خواست مشترک بزرگان دین و مراجع تقلید، به ویژه امام خمینی رحمه الله بود. پس از طرح رفراندوم برای نوع حکومت، بار دیگر همدلی و همراهی مراجع بر دلگرمی و اطمینان مردم افزود. در پیام بزرگان حوزه علمیه قم آمده بود: «حکومتی که بتواند آزادی و رفاه عموم ملت را برقرار کند و با الهام گرفتن از تعالیم عالیه اسلام، یکپارچگی و وحدت ملی را استحکام بخشد، حکومت جمهوری اسلامی است. رأی دادن به جمهوریاسلامی، وظیفه دینی و ملی هر فرد مسلمان است. امید است مؤمنین و دوستان اهل بیت علیهم السلام با آرای خود بهجمهوری اسلامی که در آن، نظام حق و عدل قرآنی حکمفرما خواهد بود، بار دیگر اتحاد و اتفاق و هم بستگی خودرا به جهانیان به مرحله ثبوت برساند».

د) شهید صدر

پیروزی انقلاب اسلامی افزون بر آثار داخلی، در سراسر جهان نیز بازتابی گسترده داشت و مسئله برپایی حکومت دینی، شوقی در دل دین داران همه جای دنیا به وجود آورد. آیت اللّه شهید سیدمحمدباقر صدر که یک سال پس از استقرارجمهوری اسلامی ایران، به دست رژیم بعثی صدام به شهادت رسید، در پیامی، جمهوری اسلامی را ناشی از ایمان به توانایی اسلامی دانست و افزود: «طرح جمهوری اسلامی، تعبیر زنده ای است از هدف و شعار اسلامی که از درون جامعه ایرانی برمی خیزد و نتیجه طبیعی این جهاد و ضامن استقرار این ملت در راه نصرتی که خداوند وعده کرده است، می باشد. ملت بزرگ ایران با قیام به برقراری جمهوری اسلامی، در این دوران تاریک، پرتو نجات بخش اسلام بر عالم اسلامی و بر سر تا سر جهان افکند».

جمهوری اسلامی و مبارزه با فساد اجتماعی

یکی از دلایل قیام مردم به رهبری امام خمینی رحمه الله ، وجود فساد در سطح جامعه و در دستگاه حکومتی رژیم پهلوی بود. به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی در پی آن است که با نمادهای غیرشرعی در سطح جامعه مبارزه کند. شهید بهشتی می فرمود: «ما با صراحت می گوییم در جمهوری اسلامی، شرابخواری آزاد نیست، رباخواری آزاد نیست، ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران آزاد نیست، دروغ و تهمت و افترا آزاد نیست، نظام جمهوری اسلامی با این گونه فسادها مقابله می کند. در درجه اول با به کار بردن شیوه های تربیتی و در درجه دوم برای گناهان و تخلفات مشهود با قدرت قانون و دستگاه قضایی». مقام معظم رهبری نیز در این باره تصریح می فرماید: «بر خلاف دوران طاغوت که فاسد حاکمیت داشت، مبنای تشکیل نظام اسلامی بر صلاح و درستی است. بنابراین، هیچ گونه فسادی در هیچ جا قابل قبول نیست». این دیدگاه ها، نشان دهنده تلاش جمهوری اسلامی در مبارزه با گناه، فساد و بی بند و باری است.

اهداف نظام جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی، نظامی است که به دنبال رسیدن به اهدافی مشخص حرکت می کند. با توجه به مقدمه قانون اساسی، می توان اهداف بلندی چون تشکیل حکومت و سازماندهی آن به منظور ایجاد تحول در روند حرکت جامعه به سوی خدا، به وجود آوردن و ارائه کردن جامعه ای نمونه، اسوه و الگو با خصوصیات ویژه اش، و سرانجام فراهم ساختن موجبات پیروزی تمام مستضعفان بر مستکبران را از جمله این اهداف برشمرد. از دیگر اهداف این نظام، تحقق عدالت و قسط در جامعه است. اینک در عرصه سیاست خارجی نیزنظام جمهوری اسلامی با توجه به اصول عزت، حکمت و مصلحت، به هدایت از مستضعفان جهان می پردازد.

آثار جمهوری اسلامی

نظام جمهوری اسلامی که از فردای پیروزی انقلاب، جایگزین حکومت دست نشانده پهلوی شد، آثار فراوانی بر سطح جامعه بر جای گذاشت؛ آثاری که می توان به صورت فهرست وار برخی از آن ها را شماره کرد: بیداری و تحول ملت، هم بستگی در برابر قدرت های بزرگ، ایجاد تحول و پیشرفت معنوی، شکوفایی ایمان راسخ، شهادت طلبی، بهره گیری از ایمان و ایثار، تحول روحی و فکری، از خود گذشتن و به خدا پیوستن، خدمت و قیام برای خدا، خلوص نیت، فداکاری و شجاعت، جانبازی در راه دین، به دست آوردن استقلال و آزادی، بی تأثیری تبلیغات سوء، زندگی شرافتمندانه و سرانجام ارائه سرمشق به جهانیان. جمهوری اسلامی، انسان عشرتکده ای را به انسان مجاهد اسلامی تبدیل کرد.

اشتراک گذاری


مطالب مرتبط

6 برکت عظیم صله رحم!!

كفر و فسق سبب سقوط حق خویشاوندى نمى‌شود، بلكه صله رحم در این گونه موارد نیز امرى پسندیده است و چه بسا موجب هدایت و نجات بستگان از گمراهى شود

احیای سوابق درخشان اسلام

همه روزها، "أیّام الله" است، همان گونه كه همه مكان ها متعلّق به خداست، اگر نقطه خاصّی به نام بیت الله (خانه خدا) نامیده شده،

امام خمینى از نگاه اندیشمندان خارجى

چهره حیات بخش امام خمینى در جهان اسلام، امرى غیر قابل اغماض مى‏باشد و ایشان یکى از بزرگترین شخصیت هاى قرن حاضر محسوب مى‏شوند

شخصیت زن از دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

رسول خدا در عصری و مکانی به نبوت مبعوث شدند که مردمش برای زن ارزشی قائل نبودند و به او به چشم کالا می نگریستند. دختران را به بهانه فقر و نداری و مایه شرمندگی، زنده به گور می کردند. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله با رفتار و گفتار، شخصیت حقیقی زن را به او برگرداند. با محبت بسیار زیاد نسبت به دخترشان حضرت زهرا سلام الله علیها و همسرانش به خصوص حضرت خدیجه عملا الگویی برای سایر مردم شدند.

فرهنگ صحیح آپارتمان نشینی از منظر اسلام

معضلات و آسیب های آپارتمان نشینی از جمله مسائلی است که انسان های زیادی را درگیر خود کرده و مشکلاتی را برای آنها پیش آورده است. از این رو باید از متون اسلامی برای حل آنها راهکارهایی عملیاتی ارائه کرد.

خلوت و تفکر

اگر چه اسلام، دینی کاملا اجتماعی است و هرگز بی تفاوتی پیروانش را نسبت به آنچه در جامعه می گذرد نمی پسندد، اما به هر حال هدف اساسی آن، پرورش و تربیت انسانی کامل و بنده ای مقرّب نزد خداوند و تقرّب جستن به او. از دیدگاه اسلام همه ی اعمال و تلاش هایی که در راستای رضایت الهی انجام می پذیرد،

داستان اسلام آوردن مادر امام زمان علیه السلام

داستان اسلام آوردن مادر امام زمان علیه السلام

روز قدس جلوه گاه بیداری جهان اسلام

فلسطین سرزمین کم وسعتی است به مساحت حدود ۲۸ هزار کیلومتر مربع که در انتهای جنوب شرقی دریای مدیترانه در منطقة خاورمیانه یا آسیای جنوب غربی قرار دارد و همچون لولایی سه قارة آسیا، اروپا و افریقا را به یکدیگر متصل می کند، همچنین این ناحیه قلب جهان اسلام و حلقة اتصال شرق و غرب به شمار می رود و مورد توجه پیروان سه آیین اسلام، مسیح و یهود است.[1]

۸ کاری که افراد موفق در طول روز انجام می دهند

برای چند لحظه عنوان شغلی خود را فراموش کنید هر کسی به دنبال راه کارهایی برای بهتر و موثرتر کردن کار خود است و حالا زمان آن فرا رسیده که لیوان های بزرگ قهوه خود را زمین بگذارید،

روز معلّم

معلّم، ماندگارترین واژه است که نام او برای همیشه با دیروز و امروز و فردای اهل خرد و اندیشه همراه است؛

شرح دعای روز اول

جهت بهره مندی مخاطبان ارجمند از لحظه های سراسر نور و معرفت ماه مبارک رمضان، شرح کوتاهی از دعاهای هر روز این ماه پرفضیلت را که توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) بیان شده تقدیم می گردد. گفتنی است، مطالب ارایه شده با استناد به فایل های صوتی آن فقیه پارسا تنظیم شده است.

شرح دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

'اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ الذِّهْنَ وَ التَّنْبِیهَ وَ بَاعِدْنِی فِیهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِیهِ‏وَ اجْعَلْ لِی نَصِیباً مِنْ كُلِّ خَیرٍ تُنْزِلُ فِیهِ بِجُودِكَ یا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِین.''

فقط ده روز فرصت دارید

اهمیت دهه اول ذی الحجة و اعمال آن با توجه به کتاب المراقبات

زمزمه های آسمانی

خداوندا ! وجودم را با حقایق اهل تقرب آشنا گردان و روش گروندگان به سویت را به من بیاموز». خداوندا! با تدبیر خود از تدبیرهای ناقصم بی نیازم کن و از اختیار خود بهره مندم ساز».

خصوصیات ویژه روز عرفه

روز نهم ماه ذی الحجه الحرام را روز "عرفه" نامیده اند ،

همه مشکلاتمان را در روز عرفه حل کنیم !

"دعا" رشته اتصال بنده با خدای خود است، دعا باعث ارزشمند شدن بندگان نزد خداوند متعال می شود ، قرآن کریم می فرماید : «قلْ ما یَعْبَؤا بِکمْ رَبِّی لَوْ لا دعاؤکمْ فَقَدْ کَذَّبْتمْ فَسَوْفَ یَکون لِزاماً»؛( فرقان، 77) بگو: اگر دعایتان نباشد پروردگارم به شما ارج و منزلتی ننهد.

اعمال شب و روز عرفه

شب نهم ذي الحجة از شب‎های متبرك و شب مناجات با قاضى الحاجات است و توبه در آن شب مقبول و دعا در آن مستجاب است. عبادت در اين شب، اجر صد و هفتاد سال عبادت را دارد.

خطبه مظلومانه امام عاشورا برای هدایت کوردلان

بررسی حوادث صبح عاشورا به لحاظ اسناد تاریخی دارای اهمیت زیادی است. اگر چه ممکن است برای برخی خوانندگان محترم، مضمون این مباحث تکراری باشد اما توجه به منابع اصلی در گزارش جزئیات حوادث مقطع مذکور ارزش خاص خودش را دارد.

بیعت با عاشورا

الا... ای محرّم! تو بغض گلوی تمام ستمدیدگانی تو خون خدایی که با خاک آمیخت، تو چشم گره خورده سالیانی، تو یادآور عشق و ایمان.

روز شادی ملت

از رادیو پخش شد. ملّت ایران فریاد شادی و شادمانیسر دادند. چراغ اتومبیل هایشان را روشن کردند. برف پاکن ها را به رقص درآودند.

به مناسبت روز درختكاري

از نعمت های پرارزش و حیات بخش در جهان هستی، درختان هستند که خداوند برای انسان آفریده است.

12فروردین روز جمهوری اسلامی

نهال انقلاب اسلامی که با نثار خون بهترین فرزندان ایران رشد کرده بود، سرانجام در 22 بهمن 1357 به بار نشست و با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه مهم ترین همه پرسی تاریخ ایران زمین، جهت تعیین نوع حکومت، فراهم شد.

دستی که آتش نمی بیند

روز, جهاني, کار, کارگر, يازدهم, ارديبهشت پیامبر خدا حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم از غزوه * تبوک به مدینه باز می گشتند، یکی از اصحابی که نتوانسته بود همراه نبیّ مکرّم اسلام، پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله و سلّم در جهاد شرکت کند به استقبال ایشان آمد.

عید زیبای بندگی

روز عید فطر روز عید زیبایی های معنوی است. عیدی که زمین و زمان غرق در شادی و سور است و ساکنان زمین و کسانی که این لیاقت را یافتند تا بتوانند یک ماه، زیبایی های بندگی معبود را درک کنند اینک به شکرانه این بندگی زیبا، جشنی با شکوه به پا کنند...

راههایی برای بهتر سپری کردن یک روز شلوغ

گذران زمان به شیوه ی سیاه و سفید در کنار هم و در حالت تعادل کمک می کند احساس خوبِ موفق بودن و آرامش را تجربه کنیم. به این ترتیب کمتر پیش می آید که یک هفته بگذرد و گاهی یک فصل و شما اعتراف کنید که اصلا نفهمیدم زمان چطور گذشت!

روز مهندس (استاد البشر.خواجه نصیرالدین طوسی حکیم)

خواجه نصیرالدین طوسی حکیم، متکلّم، شاعر، فیلسوف، فقیه، دانشمند، اندیشمند، ریاضیدان، منجّم، خاتم الفلاسفة و عقل حادی العشر، قرن هفتم قمری است. ابو جعفر محمّد بن محمّد بن حسن طوسی، مشهور بهخواجه نصیرالدین طوسی حکیمکنیه‌اش «ابوجعفر» و به القابی چون «نصرالدّین»، «محقّق طوسی»، «استادالبشر» و «خواجه» شهرت دارد.

روز درختكاری

درخت نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه مردم و صفا و پاكی طبیعت می باشد.

اسراف و زیاده روی های پایان سال

امام علی علیه السلام می فرماید: انسان حقیقت ایمان را درک نمی کند جز اینکه در وی سه خصلت باشد، دانایی در احکام دین، شکیبایی در مصیبت ها و خصلت سوم که مد نظر است، اندازه گیری خوب در معیشت است.

روز کار و کارگر

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: در تأمین مایحتاج زندگی خودتان سستی نکنید.

شرح دعای روز اول ماه مبارک رمضان

اگر در ماه رمضان همه کار ها برای خدا باشد؛ این روزه خاص الخاص هست و اینکه در دعا از خدا می خواهی اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِیامِی فِیهِ صِیامَ الصَّائِمِینَ یعنی روزه مرا روزه خاص الخاص قرار بده.

سرّ روزه سی روز

چند نفر یهودی محضر رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلم مشرف شده و داناترین آنها مسائلی چند از حضرتش پرسید در بین سؤالات عرضه داشت: برای چه خداوند عزّ و جل سی روز، روزه بر امّتت واجب کرده و بر امم سابقه بیشتر از سی روز فرض و لازم قرار داده بود؟

دحو الارض روز گسترش زمین

روز بیست و پنجم ذیقعده، همزمان با دحوالارض یعنی گسترش یافتن زمین است. در شب این روز نیز بر اساس روایتی از امام هشتم علیه السلام حضرت ابراهیم و حضرت عیسی علیهما السلام به دنیا آمده اند. همچنین این روز به عنوان روز قیام امام زمان مهدی موعود (عج) نیز معرفی شده است.

سفیدپوشان بردبار

اول شهریورماه هر سال، به مناسبت بزرگداشت ابن سینا، حکیم و پزشک سرآمد روزگاران، روز پزشک نامگذاری شده است؛ همو که به اعتراف همه عالمان شرقی و غربی، در ردیف بزرگ ترین دانشمندان تمام دوره های تاریخی این کره خاکی قرار دارد.

فرصت طلائی آشتی

عرفه طلوع خورشید آشنایی در آسمان ذی حجه است و عرفات محراب ترنم عارفانه های بندگی و عاشقانه های دلدادگی است.

شمیم دل انگیز استجابت دعا/به بهانة روز عرفه

خداوند بزرگ به دلیل غنای ذاتی که دارد، هدفی خارج از ذات نداشته، منفعت و فایده ای به او بر نمی گردد، اما چون حکیم است و کار عبث نمی کند فعل و کارش دارای هدف است

روز عرفه و فرصتها

یکی از ویژگی های مؤمن این است که می خواهد دائماً خود را به خدا نزدیک کند و پیوسته در جهت جلب رضای اوست. همانطور که در روایات بسیاری به توبه یا دعا و...سفارش شده و از طرف دیگر مکانها یا زمانهای خاصی برای اجات دعا یا قبولی توبه ذکر شده، برای جلب رضایت حق نیز اوقات یا مکانهایی بیان شده که مؤمن می تواند در آنها، به خداوند تقرّب جوید. خداوند، مهربان و بخشنده بوده و رحمت او همیشه بر خلقش جاری است، اما باید بدانیم برخی از اوقات یا در برخی از مکانها رحمت خداوند بر خلق بیشتر بوده و بخشش معاصی راحت تر می باشد، یکی از همین اوقات روز عرفه است. برای کسی که در جستجوی رحمت الهی است روز عرفه فرصت خوبی است تا بتواند رضایت خداوند را جلب نموده و از گناهان خود توبه کند در این نوشته سعی می کنیم به برخی از این فرصتها اشاره کنیم.

عید شکست شیطان

عید قربان، روز بزرگ آزمون بندگی و یکتاپرستی، روز شکست بزرگِ شیطان، روز ایثار و از خود گذشتگی، روز نجابت، وقار و ایثار اسماعیل و پیروزی ابراهیم و اسماعیل در امتحان بزرگ الهی، روز رمی در جمرات و غلبه بر شیطان بزرگ و همه شیاطین درون و روز صلابت و مقاومت است. عید قربان، یعنی عید رهیدگی و آزادی از اسارت نفس و اباطیل، به سوی شکوفایی ایمان و یقین، و رهایی از ذلت وابستگی ها و هر آنچه غیر خدایی و گمراه کننده باشد.

خانواده ی سالم با محیط زندگی سالم

در نظرگاه اسلام خانواده از تقدس ویژه ای برخوردار است؛

«سه یار دبستانی»

در کتاب تاریخ دبستان ما بیشتر از یک عبارت چند خطی دربارة واقعه 16 آذر 1332، چیزی نوشته نشده است. این نگاه گذرا و سطحی که گویا فقط از سر وظیفه به این واقعة مهم در تاریخ انقلاب صورت گرفته، اصلاً کافی نیست؛

روز دانشجو

امروز، روز رستاخیز اندیشه هاست؛ روز علم دوستی و حقیقت پرسی، روز طلوع اندیشه های نو، روز انسان های فرهیخته و بالنده، روز اندیشه های ناب و روز گسستگی جهل ها ونابخردی ها. امروز، روز پرده برداری از گمنامی ها و پرده پوشی بر سیاهی هاست. امروز، روزی است که دانش دوستان با دستان مهربان و اندیشه های نابشان از دوستی ها سخن خواهندگفت، از عشق ها، از زیبایی ها. امروز، روز دانشجوست؛ روز حقیقتی که دوستدار روشنایی است.

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

سرزمين طوس ناحيه‌اي از خراسان بزرگ است كه خاستگاه دانشوراني بزرگ و تاريخ ساز بوده است. در جغرافياي قديم ايران، طوس از شهرهاي مختلفي چون «نوقان»، «طابران» و «رادكان» تشكيل شده بود و قبر مطهر حضرت علي بن موسي الرضا ـ عليه السّلام ـ در حوالي شهر «نوقان» و در روستايي به نام «سناباد» قرار داشت كه پس از توسعه آن، امروزه يكي از محله‌هاي شهر مشهد به شمار مي‌آيد.

ثواب شگفت آور درختکاری!!

روز 15 اسفند را روز درختکاری" نام گذاشته اند، واقعا شایسته است که در جامعه اسلامی به این روز اهمیت زیادی داده شود چرا که اسلام ارزش زیادی برای درختکاری قائل است و خداوند متعال پاداش های بزرگی برای این عمل در نظر گرفته است.

مروارید در صدف

قد دلجویش به شاخه شمشاد می ماند؛ سایه گستر و پربار.

ابوعلی سینا

ابن سینا در حدود 370 ق در بخارا زاده شد.

چهره های آسمانی

یکباره سکوت مسجد،مانند حبابی شکست.چشمان نماز گزاران،از حیرت و تعجب به روی سجاده هایشان خیره ماند.نجواهایی فضای مسجد را پر کرد و صداها درهم شد.هر کس چیزی می گفت.این چه صدایی بود که به گوش می رسید؟ صدای ناقوس ؟ آن هم در مسجد پیامبر؟!

روز دانشجو

امروز، روز رستاخیز اندیشه هاست؛ روز علم دوستی و حقیقت پرسی، روز طلوع اندیشه های نو، روز انسان های فرهیخته و بالنده، روز اندیشه های ناب و روز گسستگی جهل ها ونابخردی ها. امروز، روز پرده برداری از گمنامی ها و پرده پوشی بر سیاهی هاست. امروز، روزی است که دانش دوستان با دستان مهربان و اندیشه های نابشان از دوستی ها سخن خواهندگفت، از عشق ها، از زیبایی ها. امروز، روز دانشجوست؛ روز حقیقتی که دوستدار روشنایی است.

دانشجو در دنیای امروز

برای کسی که به تحصیل اشتغال دارد، در صورتی می توان آینده ای درخشان پیش بینی کرد که همه ساعات و دقایق زندگی اش برنامه داشته باشد;

آشنایی با مفاخر شیعه«خواجه نصیرالدین طوسی»

امروز پنجم اسفندماه مصادف است با روز بزرگداشت حکیم بزرگ ایران زمین خواجه نصیر الدین طوسی. به همین مناسبت نگاه کوتاهی به زندگی و زمانه این حکیم بزرگ و خدمات او به فرهنگ و اندیشه ایرانی و اسلامی می اندازیم

عصر مغول و نقش خواجه نصیر و علامه

«در دین ستیزی مغولان، تشیع و تسنن سرنوشتی مشابه داشتند و آنان بر احدی رحم نمی کردند، چه شیعه و چه سنی!

روز مادر، نمودی از عمری در خدمت مادر

روز بیستم جمادی الثانی مطابق با ولادت اسوه مادران عالم، حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و روز مادر و تکریم از شخصیت والای این موجود مقدس می باشد . به همین مناسبت در این نوشتار نگاهی کوتاه به مقام و منزلت و حقوق مادر در فرهنگ و اندیشه قرآن و اهل بیت علیهم السلام خواهیم داشت .

طلای سبز

من و تو با دست هایمان نهال کوچک را به خاک سرد اسفند می سپاریم و آفتاب، گرمای خویش را هدیه راه طولانی اش می کند و آب، با پاکی اش بدرقه شکفتن اش می شود.

نشانه های سبز

درختان، از نعمت های پرارزش و حیات بخشی هستند که خداوند برای انسان آفریده است تا همواره از فایده های گوناگون و بسیار آن استفاده کنند و پیوسته به یاد او باشد.

«حرمت استاد» در آیات و روایات

امام صادق علیه السلام یکی از وظایف‌ متعلمان را تـواضع مـعرفی کرده و فرموده است.«نسبت به کسی که از او علم می‌آموزید(استاد) فروتن باشید.

قدس شریف؛ محور وحدت و رمز اقتدار

فلسطین از قدیمی ترین مناطق مسکونی جهان به شمار می آید، نام فلسطین را رومیان به این قلمرو اطلاق کردند و بعد از تجزیه امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی، سرزمین مذکور به عنوان یکی از ایالات مهم روم شرقی تحت کنترل دولت بیزانس که مرکز آن در قسطنطنیه (استانبول کنونی) بود، درآمد.

امام خمینی ثابت و استوار از آغاز تا پایان روز قدس، روز اسلام

همه باید بدانند که هدف دولتهای بزرگ از ایجاد اسرائیل، تنها با اشغال فلسطین پایان نمی پذیرد، آنها در این نقشه اند که ـ پناه بر خدا ـ تمامی کشورهای عربی را به همان سرنوشت دچار کنند.

خصوصیات ویژه روز عرفه

روز نهم ماه ذی الحجه الحرام را روز "عرفه" نامیده اند ، روز عرفه خصوصیات منحصر به فردی دارد ، اگر چه این روز بزرگ عید نیست ؛ اما از آن به عنوان یکی از اعیاد بزرگ یاد می شود ؛ چرا که در این روز بزرگ خالق مهربان، نگاهی ویژه به بندگان خود دارد ، روزی برای درخواست کردن و جواب گرفتن ، روز پاک شدن از گناهان بسیار، روز رهایی از آتش ....

کارهایی که باید در روز عرفه انجام دهیم!

عرفه روز همراهی و هم صداییِ با «یا ربّ» «یا ربّ» های امام حسین(علیه السلام) است. روز معراجِ دل های کربلایی است که همنوا با کاروان سالار عشق عاشورا، می خوانند: لااِلهَ اِلاّ اَنتَ سُبحانَکَ اِنّی کُنتُ مِنَ المُستَغفِرینَ ... . روز پالایش وجود از هر گونه تعلّق و شرک و گناه است، روز توبه!

روز دوم محرّم، نماد پایداری

آفتاب محرم برمی آید و کربلای دل را در پرتو خود می سوزاند. سرخی بیرق ایستادگی از گلدسته ی دست ها بالا می رود و در باد به حرکت در می آید. عطر شهادت مشام را می نوازد و چشم ها در انتظار طراوت اشک به تماشا می نشیند. عقربه زمان روی نقطه پنجم عشق قفل می شود. خواب ها از چشم های خسته می گریزد و حسینیه سینه ها سیاه پوش می شود. آری محرم شده و انتظار لباس های مشکی به سر آمده است.

27 روز شعر و ادب پارسی

مهم‌ترین اثر استاد شهریار منظومه حیدربابایه سلام (سلام به حیدربابا) است که از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی به‌شمار می‌رود و شاعر در آن از اصالت و زیبایی‌های روستا یاد کرده‌است. این مجموعه در میان اشعار مدرن قرار گرفته و به بیش از ۸۰ زبان زندهٔ دنیا ترجمه شده است.

13 ایده ناب برای خاطره‌انگیز کردن روز زن

آیا در ذهنتان به دنبال ایده های ناب می گردید که به واسطه آنها بتوانید شریک زندگی‌تان را خوشحال کنید. در این مطلب 13 ایده جالب را به شما می گوییم تا بتوانید با انجام آنها شادی را به یکدیگر هدیه دهید.

روز زن ـ روز مادر

سلام بر تو که بوی بهشتی «مادرانگی»ات، دل های ما را به آسمان می برد. سلام بر تو که مهر و عطوفت تو در جامه پرستاری، دلِ کودکان معصوم را شاد می کند، تو هر کجا که باشی، تمثیلی روشن از نجابت و مهربانی هستی.

نگاهی به شعر انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ماه 1357) شعر معاصر ایران، حال و هوای دیگری یافت؛ شعر این دوره که هنوز هم نمی توان به درستی درباره ویژگی ها و موفقیّت های آن سخن گفت، بسیار پر حجم، و تحوّل و نوآوری در آن فراوان است.

12فروردین روز جمهوری اسلامی

نهال انقلاب اسلامی که با نثار خون بهترین فرزندان ایران رشد کرده بود، سرانجام در 22 بهمن 1357 به بار نشست و با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه مهم ترین همه پرسی تاریخ ایران زمین، جهت تعیین نوع حکومت، فراهم شد.

انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی

تحقق انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم به حساب می آید که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد بود،بگونه ای که موجبات شگفتی همگان را برانگیخت و توجه جهانیان را به سوی خود جلب نمود.

جمهوری اسلامی و شرایط برقراری عدالت

در مکاتب توحیدی آرمانها و ارزشهای انسانی فلسفه وجودی حکومت است و اگر حکومت ارزشهای متعالی، مثل «عدالت اجتماعی»، را دنبال نکند، دلیلی بر تداوم آن وجود ندارد.

انقلاب اسلامي چيست؟

جهان غرب نسبتا به احتمال انقلاب اسلامي بيمناك بوده است، انقلابي كه به نظر نقطه اوج جنبش احياگري اسلامي در نظر گرفته شده است؛ جنبشي كه در نهايت به دنبال تشكيل دولت اسلامي است. با اين همه نقشي كه انقلاب در پي ايفاي آن در جنبش احياگري اسلامي است به شفافيت مثال انقلاب ايران يا واكنش هاي روشنفكرانه به احياگري جنبش اسلامي نيست.

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

برپایی حکومت بر مبنای اسلام به عنوان دینی کامل و تأمین کنندۀ تمام نیازهای مادی و معنوی بشر یک ضرورت است. مردم ایران با آگاهی به این نکته و با رهبری حکیمانۀ امام خمینی(ره) یکپارچه قیام نموده و بعد از ساقط کردن حکومت دیکتاتوری و وابستۀ رژیم پهلوی، نظام جمهوری اسلامی را در ایران مستقر کردند. در این نوشتار عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مرور می کنیم تا با حفظ آنها از انقلابمان حفاظت کنیم و مردم مسلمان کشورهای اسلامی که اخیراً قیامهای ضد استبدادی خود را آغاز کرده اند نیز با توجه به این عوامل بتوانند با عزم مصمم تری به نهضتهای خود پایبند باشند و از آن با تمام وجود حراست کنند.

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی و تبیین هر چه بیشتر آن، از موضوعات مهم و ضروری در عصر حاضر است؛ از این رو، این مقاله در صدد است مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را، از ابتدا تاکنون، تبیین نماید. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این پرسش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. مهم ترین یافتۀ این تحقیق این است که، برخلاف تبلیغات دشمنان نظام اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، با وجود موانع و امکانات محدود، دستاوردهای چشم گیر و شگرفی را در عرصه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، فناوری، نظامی و امنیتی به دست آورده و جایگاه رفیعی را در منطقه و جهان کسب کرده است.

راه تداوم انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی اعتماد به نفس تازه ای را به محرومان جهان بخشید و معیار جدیدی را برای نهضت های اسلامی در همه جا ارائه کرد.

التقاط و تحجر، دو آفت انقلاب اسلامی

آزادی یکی از اهداف و آرمانهای امت مسلمان ایران در دوران مبارزات خود با استبداد به شمار می رفت و یکی از ارکان سه گانه شعار معروف «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بود؛

بهارانِ هنر

بهار و چهلمین بهار آزادی و استقلال از راه فرا می رسد. بهاری که پیش از آمدنش دلهای مجاهدان عالم اسلام و ملت قهرمان و کوشای ما لبریز و شاداب از جنبش خرّمیِ بهمن خونین گردیده است

انقلاب اسلامی ایران در آینه شعارها

وجود چندین هزار شعار در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، ذهن را درگیر این مسئله می‌کند که آیا این شعارها خاستگاهی منطقی و برخواسته از آرمان‌های مردم داشته و یا صرفاً تخلیه هیجان‌های انقلابی بوده است؟

انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی

تحقق انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم به حساب می آید که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد بود،بگونه ای که موجبات شگفتی همگان را برانگیخت و توجه جهانیان را به سوی خود جلب نمود.

انقلاب اسلامي چيست؟

جهان غرب نسبتا به احتمال انقلاب اسلامي بيمناك بوده است، انقلابي كه به نظر نقطه اوج جنبش احياگري اسلامي در نظر گرفته شده است؛ جنبشي كه در نهايت به دنبال تشكيل دولت اسلامي است. با اين همه نقشي كه انقلاب در پي ايفاي آن در جنبش احياگري اسلامي است به شفافيت مثال انقلاب ايران يا واكنش هاي روشنفكرانه به احياگري جنبش اسلامي نيست.

جمهوری اسلامی و شرایط برقراری عدالت

در مکاتب توحیدی آرمانها و ارزشهای انسانی فلسفه وجودی حکومت است و اگر حکومت ارزشهای متعالی، مثل «عدالت اجتماعی»، را دنبال نکند، دلیلی بر تداوم آن وجود ندارد.