روشنا

غدیر و هویت شیعی; پاسخ به 4 پرسش درباره غدیر

برخی معتقدند که آن چه پیامبر در غدیر فرمود، یک توصیه بوده است و نه الزام؛ آیا چنین برداشتی صحیح است؟ تفسیر داستان غدیر و حدیث ولایت و امامت، به این که توصیه و یا نظریه شخصی پیامبر صلی الله علیه وآله بوده است، هیچ سابقه ای در میان علمای شیعه نداشته و هیچ زمانی - جز در این اواخر که برخی نظریه کاندیداتوری امام علی علیه السلام را توسط رسول خدا صلی الله علیه وآله مطرح کردند - چنین دیدگاهی مطرح نشده است.

شکل ها و نقش های خانوادگی

در جامعه ما، از قدیم الایام خانواده کانون پرورش کودکان، محل انس و الفت زناشویی، مرکز انتقال میراث های فرهنگی، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و آداب و رسوم بوده است. این نهاد تشکیل شده از افرادی که به وسیله ازدواج، نسبت خونی یا عادت، ارتباط خاص و نزدیکی با هم دارند.

فجر صادق

لباس قیراندود شب، مدینه را در برگرفته و سکوتی مبهم بر شهر سایه افکنده است. در آن شب زنی تنها، نگران و شتابان در کوچه پس کوچه های شهر به پیش می رود. بر در چند خانه می کوبد و پس از لختی درنگ و رساندن پیام خویش دوباره با همان حال راهش را در پیش می گیرد.