ده درس از مسلم بن عقیل علیه السّلام

حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب(ع) مجاهدی مخلص، مهاجری پُرتلاش، سفیری امین، محدثی باتقوا، فقیهی بصیر، مبارزی شجاع و درخشان ترین شهید خاندان عقیل بن ابی طالب در میان 18 شهید آل عقیل در حماسه کربلاست. با توجه به موقعیت و شخصیت والای جناب مسلم بن عقیل، در این مقاله به بررسی ویژگی های درس آموز شخصیت ایشان در پرتو آیات قرآن کریم پرداخته شده است