مومنین با نشاط هستند!!

برچسپ ها: انسان ، توکل ، مشکلات ، قدرت

Print Friendly and PDF

انسانی كه به خدا توكل می كند، با قدرت تمام در مقابل مشكلات می  ایستد و هرگز احساس شكست و نگرانی نمی كند.

 

نشاط

 

          
شادی واقعی از دیدگاه یک فرد با ایمان زمانی متصور است که او را یک گام به خدایش نزدیک تر کند. با این وجود، انسان ها به دلیل حس فطری تنوع طلبی خویش می توانند از لذت های مجاز دنیوی بهره مند شده و از آن شادمان شوند. این شادی ها می تواند زمینه ای برای افزایش نشاط معنوی افراد با ایمان نیز ارزیابی شود. از طرفی، باید دانست که برخی شادی های سطحی و ظاهری که ناشی از رفتارهای غیرمنطقی و غیر اخلاقی است مورد پذیرش اسلام نیست.
ما در این نوشتار به برخی توصیه هایی که برای با نشاط زندگی کردن لازم است می پردازیم: 

١ـ با یاد خدا به زندگی نشاط بدهید:

از نظر اسلام زندگی كه در آن یاد و ذكر خدا وجود نداشته باشد، هیچ لذّت و نشاطی ندارد. دوری از یاد خدا زندگی را دشوار و یاد خداوند زندگی را برای انسان با نشاط می سازد. این نشاط در زندگی ناشی از آرامش روانی است كه با یاد خدا حاصل می شود خداوند می َفرماید: «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» (رعد، 28) همانا با یاد خدا دلها آرامش می یابد. تبیین روان شناختی این مسأله آن است كه یاد و ذكر خدا فرد را از امیال و تكانشهایی كه برای او استرس و فشار روانی ایجاد می َكند، باز می َدارد و سبب می َشود كه به جای توجه صِرف به لذت َهای دنیوی به تقویت رابطه با خدا و تقرُّب به او توجه كند.

٢ـ توسل به معصومین و اولیای خدا را فراموش نكنید:

یكی دیگر از عوامل دستیابی به نشاط بیشتر در زندگی توسل به  معصومین علیه السلام و اولیای خدا است.

٣ـ توكل به خدا:

رضایت از زندگی، یكی از عوامل شادمانه زیستن است. افرادی هستند كه با وجود موفقیت، ثروت و امكانات زیاد ولی همواره از زندگی ناله می كنند. اینها احساس شادمانی نمی كنند.

توكل به خدا، زیربنای یك زندگی شادمانه و توأم با احساس سعادت و خوشبختی است. انسانی كه به خدا توكل می كند، با قدرت تمام در مقابل مشكلات می  ایستد و هرگز احساس شكست و نگرانی نمی كند. اگر در كارها و برنامه های خود، توكل به خدا داشته باشیم، هم به موفقیت قابل توجهی دست می یابیم و هم طی كردن مسیرهای طولانی و سخت موفقیت، برای ما  آسان و عملی می شود. انسانهایی كه به خدا توكل می َكنند در انجام كارهای سخت و بزرگ، كمترین فشارها را احساس می كنند و در برابر تندباد حوادث مانند كوهی استوار و مقاوم هستند. توكل، كلید در توفیق الهی است. انسانی كه به خدا توكل می كند هر لحظه تحت عنایت و لطف بی كران خدا قرار می گیرد.

٤ـ از زندگی خود راضی باشید:

رضایت از زندگی، یكی از عوامل شادمانه زیستن است. افرادی هستند كه با وجود موفقیت، ثروت و امكانات زیاد ولی همواره از زندگی ناله می كنند. اینها احساس شادمانی نمی كنند. بنابراین، به جای این كه از اتفاقات زندگی شكایت كنیم، سعی كنیم با استفاده از قلب و عقل خود به زیبایی زندگی كنیم و قوانین هستی را رعایت نمائیم.

امام علی علیه السّلام به فرزندان خود می  فرمایند: شما را به دو چیز توصیه می كنم، اول تقوای الهی، دوم ، نظم در كارها.

٥ـ در زندگی هدفمند باشید:

هدفمندی نه تنها موفقیت انسان را تضمین می كند، بلكه موجب شادكامی انسان نیز می گردد. انسان بی هدف، مانند فردی سرگردان در كویری سوزان است. هیچ وقت احساس آرامش و شادمانی نخواهد كرد.
بعضی ها هدفمندی و هدف یابی را مساوی آرزوهای بزرگ و بیشتر می دانند. ولی اكثراً اینها در زندگی موفق نمی شوند. بایستی آرزوها شفاف و مشخص و تعریف شده باشد. آرزوی بزرگ بسیار خوب است ولی بایستی در درجه اول، بر اساس بزرگی آرزو، انرژی و توان لازم را مهیا كنیم و در درجه دوم، آن آرزو برای ما مشخص و شفاف باشد ، كه در این صورت حتماً موفق خواهیم شد.
تصمیم قطعی برای رسیدن به یك هدف بسیار زیبا و مقدس، نباید شادكامی انسان را از بین ببرد، چون انسان وظیفه ای جز عمل كردن ندارد. ما باید تلاش خود را برای رسیدن به بهترین اهداف انجام دهیم. اگر به آن اهداف برسیم، احساس شادمانی خواهیم كرد و اگر نرسیم غیر شاد خواهیم بود. بنابراین لازم است انسان در زندگی،  اهداف مشخص و شفافی داشته باشد.

٦ـ برنامه ریزی و نظم در زندگی را فراموش نكنید:

نظم و انضباط و داشتن برنامه در زندگی انسان، شادمانی او را حفظ می كند. انسانهای منظم و دارای برنامه، بسیار موفق تر و شادتر هستند. اهمیت نظم آن قدر زیاد است كه امام علی    علیه السّلام    به فرزندان خود می  فرمایند: شما را به دو چیز توصیه می كنم، اول تقوای الهی، دوم ، نظم در كارها. امروزه در دانش مدیریت، به برنامه ریزی تأكید جدی می شود و هیچ فعالیتی بدون برنامه ریزی و عمل به آن برنامه، نتیجه ای مثبت نخواهد داشت. انسانهایی كه با برنامه عمل كنند، هم موفقیت و پیروزی را در آغوش خواهند كشید و هم زندگی شادمانه خواهند داشت.

٧ـ با تشریفات زائد و غلط خود را به زحمت نیاندازید:

راحت بودن در زندگی، موجب شادمانگی است. انسانها هر چه خود را با آداب و رسوم و تشریفات زائد و غلط به زحمت و عذاب می اندازند، همانقدر از شادمانگی دور می شوند. خیلی از افراد. زندگی ساده، زیبا و راحت را، بسیار مشكل، بغرنج و سخت می كنند. سنتها و آداب اگر در مسیر فطرت پاك الهی انسان باشند، بسیار قابل احترام هستند، ولی تشریفات زائد و غلط اصلاً قابل قبول نیستند. هر چه زندگی پیچیده تر و تشریفات بیشتر می شود. تنشها و فشارهای روحی شدت می یابد. بنابراین، اگر زندگی شادمانه ای می خواهیم، باید تشریفات زاید را كنار گذاشته و خیلی راحت و خودمانی زندگی كنیم.

٨ـ صداقت و راستی داشته باشید:

انسانهای صادق، لحظه های شادمانه ای را تجربه می كنند و از لحظه لحظه زندگی لذت می برند. انتخاب صداقت، به معنی انتخاب «شادمانی» است. یكی از زیباترین پیامهای دین زیبای اسلام، صداقت است. انسان صادق، از همه گرفتاریها و مشكلات نجات پیدا خواهد كرد. ریا، نفاق، دوروئی و تظاهر شایستة مقام الهی انسان نیست. و مطمئناً انسان را رسوا می سازد.
اگر انسان حتی در مقام دشمنان خود صادقانه رفتار نماید، به نفع اش تمام خواهد شد، انسان صادق، قابل اعتماد است. بنابراین اگر در همه اعمال و زندگی خود، صداقت را پیشه كنیم همواره زندگی شادمانه ای خواهیم داشت و هم چنین مورد احترام همه انسانها خواهیم بود.

٩ـ  از بیكاری بپرهیزید:

بیكاری، یكی از مشكلات عمده جوامع بشری است كه امنیت شهرها و كشورها را تهدید می كند. بنابراین همه نهادها و سازمانهای دولتی باید مشكل بیكاری را حل كنند. فعال و مشغول بودن یكی از راههای شاد زیستن است. و از نظر امام علی علیه السلام بهترین تفریح، كار است. هم بایستی وقت خود را با فعالیت و مشغولیت معنی دار و مفید پر كنیم و هم كمك كنیم دیگران از بیكاری، نجات پیدا كنند تا جامعه ای شاد و فعال داشته باشیم. بررسی ها نشان می دهد كه انسانهای فعال و مشغول، بسیار سالم تر و شادتر هستند.

 


منابع: 
سایت اسلام کوئیست 
سایت اندیشه قم

اشتراک گذاری


مطالب مرتبط

جنگ انسان و شیطان

اگر او از یکی از راه‌های گمراه کردن انسان که در پیش گرفته، ناامید شود راه دیگری بر می‌گزیند و آنقدر در هدف خود که همانا به گمراهی کشاندن افراد می‌باشد، مداومت می‌کند تا به هدفش نایل شود.

ایا انسان حتماً باید ازدواج کند؟ اگر ازدواج نکند چه مشکلاتی ممکن است پدید بیاید؟

ازدواج، اقتضای طبیعت انسان است. زوجیت در تمام موجودات عالم (حیوانات، گیاهان و حتی جمادات) وجود دارد.سبحان الذی خلق الأزواج کلها مما تنبت الارض و من أنفسهم و مما لایعلمون1منزه است خدایی که تمام موجودات عالم، از جمله گیاهان و انسانها و آنچه را نمیدانند، به صورت زوج آفرید.انسان به طور طبیعی به سوی زوج خود میرود.اریک فروم ( (Erich Fromma روانشناس آلمانی میگوید:انسان از لحظهای که به دنیا میاید تا لحظه مرگ، هر کاری میکند، برای رفع احساس تنهایی خویش است.2ازدواج برای رسیدن به کمال است. بر اساس گفتهای از افلاطون، انسان به دنبال نیمه گمشده خویش میگردد

بالاترین مدال واقعی برای انسان های خاص !

ورزشکاران وقتی وارد میدان مسابقه می شوند همه تلاش آنها برای به دست آوردن بالاترین مدال می باشد چون انسان ها دوست دارند همیشه بالاترین باشند، و بالاترین مدال واقعی و درجه براى، برای این گروه خاص است.

انسان ممکن الخطا است یا جایز الخطا؟

به نظر شما آیا انسان جایز الخطا است یا ممکن الخطا؟ مگر می شود به انسان جواز خطا کردن را داد اگر این گونه نیست پس معنای این جمله چه چیز می تواند باشد که نقل خیلی از محفل ها شده است؟

فرشته‌اي به صورت بشر

حضرت امام، از همان سال‌هاي جواني به درس و بحث حوزوي بسيار اهميت داده وپس از فراگيري درس خارج و ورود به عرصه تدريس، محل‌هاي تدريس ايشان، مجمع طلاب، علما و فضلاي بزرگ بود...

ویژگی هایی از انسان های دو چهره

مسئله نفاق و منافقان مخصوص عصر رسول ‌خدا (صلی الله و علیه وآله) نبوده است؛ بلکه هر جامعه‌ای با آن رو بروست. به همین دلیل باید تحلیل ‌ها و موشکافی ‌های قرآن به عنوان یک مسئله تاریخی صرف و بلکه به عنوان یک موضوع مورد نیاز فعلی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و از آن در مبارزه با روح نفاق و خطوط منافقان در جوامع اسلامی الهام گرفت.

توجه به لقمه مساله ای مهم

طهارت قلب از ناپاكی های هوای نفس و معصیت به سبب توجه، یقین و تقوا از ویژگی های اساسی برای رقت، خشوع و نورانی شدن قلب به نور الهی است. اما گاهی قلب انسان، خشن و بدل به خانه ی تاریك می شود كه در آن نور وجود ندارد و سینه انسان تنگ می گردد و در این حالت انسان توانایی اجابت دعوت پروردگار را از دست می دهد.

لذت یک رابطه ی عاطفی خوب را بچشید!

رابطه عاطفی داشتن و لذت بردن از کاری که انسان انجام می دهد خیلی نکته مهمی است ... یعنی همان طور که انسان ها برای زنده ماندن و داشتن آرامش نیاز به داشتن رابطه عاطفی با دیگران هستند، داشتن رابطه عاطفی با معبود و خالق خود یکی از مهمترین نیازها بوده که نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

انسان خوبی بود، چه جوری شد این طوری شد؟

بعد از سال ها دیدمش ، خیلی تعجب کردم ... نسبت به سال های دبیرستان که با هم بودیم خیلی تغییر کرده بود ... بعد که کمی بیشتر با هم حرف زدیم و به حرف هایش فکر کردم دیدم که این تغییرات نتیجه یک سری بی احتیاطی هایی است گاهاً همه ما به آن بی توجه هستیم...

گنجی که تمامی ندارد

همانطور که گنج و ثروت انسان را از سائر افراد جامعه بی نیاز می کند قناعت پیشگی هم فرد را از طوق بندگی همه انسان ها رها کرده و او را بی نیاز از خلق می کند و به عزت کرامت و انسانی را معنا می بخشد.

بهترین هدیه الهی برای انسان

در مورد ارزش گذاری نعمت هایی که در اختیار انسان است این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از جایگاه برتری برخوردار می‌باشند؟

کلید حفظ کرامت انسان چیست

اگر کسی عاقل است، رازش را به کسی نمی گوید؛ چون قاعدتا وقتی که انسان رازش را می گوید، اطمینان می کند که طرف مقابل آن را فاش نکند؛ اگر ما توقع داریم که یک کسی راز ما را نگه دارد، چرا خودمان آن را نگه نمی داریم؟

انتظار، مکتب انسان ساز

دیدگاه قرآن در باره سرانجام بشر، دیدگاهی خوش بینانه است و قرآن پایان دنیا را روشن و سعادت بار دانسته شده است. سرانجامِ سعادتمند جهان، همان تحقق کامل غرض از آفرینش انسان هاست که چیزی جز عبادت خداوند نخواهد بود. امید به ظهور مهدی«عج» در مکتب اسلام با امیدی که برخی متفکران به پیروانشان در طول تاریخ داده اند، متفاوت است. مسلمانان امید به چیزی موهوم و دور از واقعیت ندارند، بلکه امیدوار به واقعیتی هستند که کاملاً تحقق پذیر است

فضه

خداوند متعال لباس های بهشتیان را از جنس پارچه نازک حریر و ابریشم توصیف می کند در سوره کهف، آیه31 و حج،آیه23 در مقام تزئین غلمان بهشتی می فرماید:«من أساور من ذهب» دست بندهای آنان از طلاست و در سوره فاطر می فرماید

توکل چیست وچگونه؟؟؟

توکل بر خدا یکی از ارکان ایمان و لازمة توحید افعالی است، اعتماد و توکل انسان بر خداوند، از معرفت به ربوبیت خداوند ناشی می شود؛ زیرا اگر انسان خداوند را مالک و صاحب اختیار و کسی که هستی اش در دست اوست بشناسد دیگر نیازی نمی بیند سراغ دیگری برود و دست نیاز به سوی او دراز کند.

راهکار های از پلیدی

دانه اگر تکیه بر خاکستر کند هرگز سبز نخواهد شد بلکه باید تکیه بر خاک کند، همان خاکی که هر چه دارد از اوست. ما هم مثل دانه ایم و هر چیز جز خداوند شبیه خاکستر است که هرگز بذر وجود ما را سبز نخواهد کرد.

همه مشکلاتمان را در روز عرفه حل کنیم !

"دعا" رشته اتصال بنده با خدای خود است، دعا باعث ارزشمند شدن بندگان نزد خداوند متعال می شود ، قرآن کریم می فرماید : «قلْ ما یَعْبَؤا بِکمْ رَبِّی لَوْ لا دعاؤکمْ فَقَدْ کَذَّبْتمْ فَسَوْفَ یَکون لِزاماً»؛( فرقان، 77) بگو: اگر دعایتان نباشد پروردگارم به شما ارج و منزلتی ننهد.

حدیث کساء

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر(ص)، علی(ع)، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) است. واقعه حدیث کِساء در خانه ام سلمه، همسر پیامبر روی داد. پیامبر اکرم (ص) هنگام نزول آیه تطهیر، خود و خاندان خویش را با پارچه ای پشمین (کِساء) پوشانید. امامان شیعه به این حدیث برای اثبات فضیلت و برتری خود برای به دست گرفتن خلافت مسلمانان استناد کرده اند. متن حدیثی که در برخی از مفاتیح ها به نام حدیث کساء آمده، در بخش هایی متفاوت با حدیثی است که در منابع کهن شیعی و سنی نقل شده است.

۸ روش برای تقویت قدرت خلاقیت

حتی اگر نابغه نباشید، می توانید از استراتژی های کسانی مثل ارسطو و انیشتین، برای تقویت قدرت خلاقیت و اداره ی بهتر زندگیتان استفاده کنید.