مطالب مربوط به برچسپ

گچکار

داستان مسلم جصّاص (گچ كار)

0 نظر / 6/13/1400 12:00:00 AM

مرحوم مجلسى از برخى كتب معتبره بدون ذكر سند از مسلم جصّاص چنين نقل مى‌كند: ابن زياد مرا براى تعمير دارالامارۀ كوفه خواسته بود، من در آنجا مشغول گچ كارى بودم ناگهان صداى شيون از شهر كوفه شنيده شد،