مطالب مربوط به برچسپ

کریا

بانوی حرم کبریا- مهمان عصمت

0 نظر / 8/24/1400 12:00:00 AM

منت ز بخت دارم و نصرت ز کردگار کافکند در دیار قمم روزگار، بار خوش بار یافتم به حریمی که جبرئیل بی اذن خادمان به حریمش نجسته بار این بارگاه بضعه باب الحوائج است کز وی رواست،