مطالب مربوط به برچسپ

وقف

تأثیر وقف در زندگانی اخروی

0 نظر / 7/20/1402 12:00:00 AM

وقف پشتوانه خدامات گوناگونی است که فرد و جامعه بدان نیاز دارند. متدینان برای جلب رضای خدا در زمان حیات خویش بخشی از اموال خود را برای کارهای خیر و ماندگار از مالیکت خود جدا و آن را برای خدمات عمومی وقف می کنند. چنانکه از دیرباز تا کنون بیشتر اماکن رفاهی و خدماتی مانند کاروانسراها، استراحتگاه های بین راهی، آب انبارها، قنات ها و مراکز عبادی مانند مساجد و حسینیه ها و مراکز علمی مانند مدارس و کتابخانه ها و مراکز بهداشتی مانند بیمارستان ها و درمانگاه ها از طریق سنت وقف تأسیس و نگهداری شده است و بخشی از تمدن اسلامی مرهون این پدیده مبارک است و جوامع بشری همواره نیازمند این گونه کمک های ثابت و ماندگارند.