مطالب مربوط به برچسپ

قربانی

کعبه و قربانی در مثنوی «طاقدیس»

0 نظر / 3/29/1403 12:00:00 AM

«طاقدیس»، مثنوی حکیمانه و پرنکته ای است، از عالم ربّانی و خوش ذوق، مرحوم حاج ملا احمد نراقی، که لبریز از اندرزهای اخلاقی و مواعظ عرفانی ولطایف و ظرایف ادبی است و در قالب ماندگار شعر بیان شده است.