مطالب مربوط به برچسپ

غزه

خواب دیدم دست هایت را

0 نظر / 8/23/1402 12:00:00 AM

دوباره خواب دیدم دست هایت را، گره کرده بر بلندای قله ی فریاد؛ به شکستن زنجیرهای بسته بر پای فلسطین. و خواب دیدم پیراهنت را، آغشته در خون؛ رقصان بر تن هزار شقایق نوخاسته