مطالب مربوط به برچسپ

تعجب

انسان خوبی بود، چه جوری شد این طوری شد؟

0 نظر / 11/7/1395 12:00:00 AM

بعد از سال ها دیدمش ، خیلی تعجب کردم ... نسبت به سال های دبیرستان که با هم بودیم خیلی تغییر کرده بود ... بعد که کمی بیشتر با هم حرف زدیم و به حرف هایش فکر کردم دیدم که این تغییرات نتیجه یک سری بی احتیاطی هایی است گاهاً همه ما به آن بی توجه هستیم...