مطالب مربوط به برچسپ

حضر

مادر مهتاب

0 نظر / 11/18/1398 12:00:00 AM

خورشید همواره در چشمان مادرانی طلوع می کند که به دور دستها خیره شده اند و برای فرداها مردان و زنانی می پرورانند تا در زمین، این امانت الهی، جانشینی آسمانی باشند.