متفرقه


دعوت همگانی به دعا برای فرج

دعوت همگانی به دعا برای فرج
1/18/1399 12:00:00 AM

نماهنگ ترس نابجا

نماهنگ ترس نابجا
1/18/1399 12:00:00 AM

نبینی ضرر کردی + فیلم

واقعاً بعضی چیزا انسان رو متحیر میکنه، راستش من که قلبم تکون خورد..
10/7/1393 12:00:00 AM

8 حرکت دیدنی با آب

حرکات جالب علمی با آب که تا حالا ندیدید + فیلم
8/15/1393 12:00:00 AM

وقتی یه بطری رو میندازید

چرخه بسیار جالب بازیافت + ویدئو
8/8/1393 12:00:00 AM

شبکه های اجتماعی

حقایقی جالب از زندگی مدرن و نقش شبکه های اجتماعی
8/6/1393 12:00:00 AM

روحانی و دعوا

همه بی تفاوتند بجز...
8/4/1393 12:00:00 AM

تأثیر سیگار بر شش

توی این آزمایش ساده تأثیر سیگار روی دستگاه تنفسی رو می بینیم.
8/3/1393 12:00:00 AM

سرگرمی با توپ پینگ پنگ

چه میکنه با این توپ پینگ پنگ (ببینید خیلی جالبه)
7/28/1393 12:00:00 AM