فناوری


پرینتر سه بعدی

ساخت کامل فریم عینک با پرینتر سه بعدی در سه سوت
7/23/1393 12:00:00 AM