مطالب مربوط به برچسپ

کناه

چرا گناه در ماه رجب را دو برابر حساب می کنند؟

0 نظر / 11/8/1401 12:00:00 AM

آیت الله قرهی درباره ماه رجب گفت: در ماه رجب المرجّب که ماه حرام است گناه را دو برابر حساب می کنند. دلیل چیست؟ خدا می گوید: من این ماه را ماه غفران قرار دادم، آن وقت تو گناه می کنی؟