مطالب مربوط به برچسپ

نگاه ها

در آفاق نگاهها

0 نظر / 4/16/1401 12:00:00 AM

پیشوایان پاک، طبق شرایط زمانی و مکانی هرکدام به وظیفه الهی زمان خود عمل کردند به گونه ای که اگر هر امام به جای دیگری بود همان وظیفه را دنبال می کرد.