مطالب مربوط به برچسپ

ساربان

استخدام ساربان

0 نظر / 11/14/1401 12:00:00 AM

روزی به قصد زیارت و دیدار آن حضرت، رهسپار منزلش شدم، در بین راه سه نفر از دوستان، هر یک نامه ای به من دادند که به دست حضرت برسانم؛ ولی چون نامه ها نشانی نداشت، من فراموش کردم که کدام از چه کسی است.