مطالب مربوط به برچسپ

دلت

اگر دلت بشکند

0 نظر / 7/15/1400 12:00:00 AM

پنجره اتاق را باز می کنم. نگاهم به گنبد و بارگاه ضامن آهومی افتد. دوباره از شوق زیارت لبریز می شوم. خورشید با طلوع خودشروع روز دیگری را در مشهد رضوی اعلام می کند. از مسافرخانه بیرون می آیم.