مطالب مربوط به برچسپ

دانش فقها

سرچشمه دانش فقها

0 نظر / 12/9/1401 12:00:00 AM

عصر امام سجاد علیه السلام از لحاظ فکری، معرفتی و فرهنگی، یکی از منحط ترین دوران هاست. تبلیغات گستردة دستگاه اموی و مبارزه برضد معارف علوی، به ویژه پس از شهادت امام حسین علیه السلام و در عصر مروانیان و حجاج و ممنوعیت نقل احادیث اهل بیت علیهم السلام، رسالت امام سجاد علیه السلام در عرصة مبارزه معرفتی و فرهنگی را دشوار می ساخت.