مطالب مربوط به برچسپ

بضعه

«فاطمه بضعه منی»

0 نظر / 9/26/1402 12:00:00 AM

جایگاه ویژه و گستردگی فضایل حضرت فاطمه زهرا(س) در قرآن و احادیث بسیار چشمگیر است. این مقاله با تبیین، تحلیل و نقد دیدگاه های دانشمندان اهل تسنن و شیعه در زمینه حدیث «فاطمه بضعه منی» که به صورت های گوناگون در جوامع روایی اهل تسنن و شیعه از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است، به اثبات و تبیین گسترده و قلمرو عصمت فاطمه زهرا(س) پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که از میان تفسیرها و خوانش های گوناگون از این حدیث، برمی آید که فاطمه زهرا(س) در تمامی کمالات به جز نبوت و رسالت وارث کمالات نبوی است و با توجه به پس گزاره های متعدد حدیث نه تنها از این حدیث، عصمت فاطمه زهرا(س) از گناه و انجام عمل مکروه و ترک اولی که عصمت آن حضرت از هر گونه تمایل و صفت نفسانی ناپسند که مورد خشنودی خداوند نیست، اثبات می گردد