مطالب مربوط به برچسپ

باران

او مثل باران بود

0 نظر / 2/13/1402 12:00:00 AM

مردی که سخت کوش و خوش استعداد بود که استادی در وصفش گوید وقتی مقابل او درس می گتم از خوشحالی حالتی رقص گونه به من دست می داد