مطالب مربوط به برچسپ

اعظم

رسول اعظم و حقوق کودک

0 نظر / 7/12/1402 12:00:00 AM

در جهان مدرن امروز حقوق کودک یکی از چالش های موجود می باشد. قدرت های استیلا طلب حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی، جهانی شدن و حقوق کودک را مستمسک خود قرار داده و از روزنه آن به کشورهای دیگر عیب و ایراد می گیرند