مطالب مربوط به برچسپ

آستان

چراغ آستان حق

0 نظر / 3/10/1402 12:00:00 AM

هر چند وقت تنگ است، اما ناگزیر از طرح هر چند مختصر مسایل مربوط به حضرات ائمه(ع) هستیم. ما نسبت به شناخت هر یک از ایشان، خصوصا، و نسبت به شناخت امامت، عموما قاصر و مقصریم.