مطالب مربوط به برچسپ

حضرت نوح

3نصیحت شیطان به حضرت نوح(علیه السلام)!

0 نظر / 2/8/1393 12:00:00 AM

شاید در وهله اول باورش سخت باشد اما باید گفت که این اتفاق افتاده، شیطان با وجود تمام دشمنی هایی که با انسان دارد زبان به نصیحت حضرت نوح گشوده و او را از سه موضع برحذر داشته است.