مطالب مربوط به برچسپ

سازی

دستور العمل امام صادق علیه السلام برای خودسازی

0 نظر / 3/28/1399 12:00:00 AM

شاید برای خودسازی نتوان حدیثی کاملتر از این حدیث از امام صادق علیه السلام پیدا نمود. چنانچه آیت الله سید علی قاضی برای گذشتن از نفس اماره و خواهش های نفسانی