مطالب مربوط به برچسپ

میان

جدال میان عقل و دل

0 نظر / 5/6/1399 12:00:00 AM

طول و عرض اتاق را پا می­گذاشت و با خود اندیشه می­کرد. دلش می­گفت: برو و عقلش می­گفت: نرو. دل می­گفت: بروی؛ رفاه زن و فرزندانت را فراهم کرده­ای؛