مطالب مربوط به برچسپ

ناگهانی

مرگ ناگهانی و اهمیّت صلوات

0 نظر / 4/20/1400 12:00:00 AM

وزی شخصی به محضر مبارک حضرت ابوجعفر، امام محمّد جواد علیه السلام وارد شد و اظهار داشت: یاابن رسول اللّه! پدرم سکته کرده و مرده است و دارای اموال و جواهراتی بسیار می باشد، که من از محلّ آن ها بی اطّلاع هستم.