مطالب مربوط به برچسپ

رفع

دعا برای رفع ظلم ظالم

0 نظر / 9/10/1402 12:00:00 AM

منبع : دفتر اول آداب زندگی اسلامی، (ترجمه فارسی مکارم الاخلاق)، حسن بن فضل بن حسن طبرسی، مترجم: عبد الرحیم عقیقی بخشایشی