مطالب مربوط به برچسپ

خیبر

فاتح دژ خیبر

0 نظر / 11/15/1401 12:00:00 AM

1- خیبر به صورت کانون توطئه و فتنه بر ضد حکومت نوبنیاد اسلامی در آمده بود و یهودیان این قلعه بارها با دشمنان اسلام در حمله به مدینه همکاری داشتند،بویژه در جنگ احزاب نقش مهمی در تقویت سپاه احزاب داشتند.