مطالب مربوط به برچسپ

خاتم

خاتم انبیاء از خاتم اوصیاء سخن می گوید

0 نظر / 12/22/1401 12:00:00 AM

در بخش نخست این مقاله که در شماره 58 مجله چاپ شد، عناوینی چون: همه جا به یاد مهدی علیه السلام ، مشخصات فردی مهدی علیه السلام ، غیبت طولانی و ظهور حتمی، پاداش انتظار، و اوصاف منتظران راستین، مورد بحث قرار گرفت. در این بخش، ادامه مباحث را پی می گیریم.