مطالب مربوط به برچسپ

جانشین

مسافری از آسمان هفتم

0 نظر / 7/23/1400 12:00:00 AM

نزدیکی های ظهر بود . مردهای قبیله دوان دوان از راه می رسیدند . بعضی ها با اسب، بعضی ها با شتر، خیلی ها هم با پای پیاده . سرانجام بیش تر آن ها پشت کوه سنگی، پای چشمه ی کوچکی جمع شدند .