مطالب مربوط به برچسپ

اندازی

مسابقه تیراندازی

0 نظر / 4/16/1401 12:00:00 AM

در یکی از سالها که هشام بن عبد الملک برای انجام مراسم حج به مکه آمده بود، امام باقر (ع) نیز در مکه حضور داشت.