مطالب مربوط به برچسپ

ابلیس

3نصیحت شیطان به حضرت نوح(علیه السلام)!

0 نظر / 2/8/1393 12:00:00 AM

شاید در وهله اول باورش سخت باشد اما باید گفت که این اتفاق افتاده، شیطان با وجود تمام دشمنی هایی که با انسان دارد زبان به نصیحت حضرت نوح گشوده و او را از سه موضع برحذر داشته است.


جنگ انسان و شیطان

0 نظر / 1/23/1393 12:00:00 AM

اگر او از یکی از راه‌های گمراه کردن انسان که در پیش گرفته، ناامید شود راه دیگری بر می‌گزیند و آنقدر در هدف خود که همانا به گمراهی کشاندن افراد می‌باشد، مداومت می‌کند تا به هدفش نایل شود.