مطالب مربوط به برچسپ

پیشوا

خورشید رهنما

0 نظر / 11/27/1399 12:00:00 AM

همواره ملازم مسجد بود و میلی به دنیا نداشت. عبادت گری فقیه بود. شب ها را در عبادت به صبح می رساند. با پشمینه ای بر تن و سجاده ای از حصیر زیر پا به نماز می ایستاد


پنجمین پیشوا

0 نظر / 11/26/1399 12:00:00 AM

امام باقر(ع) این امتیاز را در میان ائمه(ع) دارد که جد پدری ایشان امام حسین(ع) و جد مادری ایشان امام حسن مجتبی(ع) است. امام خمینی(ره)