مطالب مربوط به برچسپ

پنجمین

پنجمین پیشوا

0 نظر / 11/26/1399 12:00:00 AM

امام باقر(ع) این امتیاز را در میان ائمه(ع) دارد که جد پدری ایشان امام حسین(ع) و جد مادری ایشان امام حسن مجتبی(ع) است. امام خمینی(ره)