مطالب مربوط به برچسپ

قاضی

دستورات آیت الله قاضی در ماه های رجب و شعبان

0 نظر / 12/8/1399 12:00:00 AM

هان! ای برادران عزیز و گرامیم؛ آگاه باشید! متوجّه و هشیار باشید که ما در قرقگاه زمانی (ماه های رجب، شعبان و رمضان) داخل شده ایم!