مطالب مربوط به برچسپ

عالِمَةٌ غَيرُ مُعَلَّمَةٍ

عالِمَةٌ غَيرُ مُعَلَّمَةٍ

0 نظر / 9/19/1400 12:00:00 AM

این كه حضرت زینب سلام الله علیها بانویی باشند كه بدون تعلیم، عالم باشند یعنی چه ؟! این مسأله ای نیست كه به سادگی بتوان از كنار آن عبور كرد این یعنی كه علوم و دانش های وی از سنخ دانشها و دانسته های بشری نیست.