مطالب مربوط به برچسپ

شوم

مثلث شوم!

0 نظر / 2/2/1401 12:00:00 AM

صبحگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 40 هجری توسط شقی ترین انسان ها، عبدالرحمان بن ملجم مرادی مجروح شده و سه روز بعد در 21 رمضان به شهادت رسید.