مطالب مربوط به برچسپ

موجبات

موجبات قطع رحم در کلام امام هشتم (علیه سلام )

0 نظر / 4/14/1399 12:00:00 AM

امام رضا (علیه سلام ) مال جز با پنج خصلت در یکجا جمع نمی شود: بخل شدید، آرزوهای دور و دراز، حرص غالب، قطع رابطه با خویشاوندان، مقدم داشتن دنیا بر آخرت.