مطالب مربوط به برچسپ

نصیحت

نصایح پدرانه لقمان در مورد چهار پرسش ...

0 نظر / 6/30/1398 12:00:00 AM

طبق فرموده لقمان به فرزندش درروز قیامت از چه مواردی سوال میشود؟