روشنا

فلسفه بلا و گرفتاری

مطابق آیات قرآن و روایات اسلامی، گرفتاری های مختلفی كه در دنیا به سراغ انسان های مختلف می آید، دلایل متعدّدی دارد كه به برخی از آنها اشاره می كنیم:

نماز حاجت برای رفع گرفتاری

از حضرت را (علیه السلام): چون گرفتاری شدیدی برایت پیش آید كه تو را غمگین سازد دو ركعت نماز بخوان، در ركعت اول فاتحه و آیة الكرسی و در ركعت دوم فاتحه و انا اءنزلناه،