مطالب مربوط به برچسپ

مفید

این شیخ، مفید است

0 نظر / 9/8/1397 12:00:00 AM

«نامه ای به برادر با ایمان و دوست رشید (نیرومند) ما، ابوعبدالله محمدبن محمدبن نعمان ـ شیخ مفید ـ که خداوند عزت وی را مستدام بدارد.