مطالب مربوط به برچسپ

ناپذیر

مبارز خستگی ناپذیر

0 نظر / 4/11/1397 12:00:00 AM

آیت الله صدوقی، در هشتم صفر 1327 هجری قمری در شهر یزد متولد شد. پدرش میرزا ابوطالب، فرزند محمدرضا و پدربزرگش آخوند ملامهدی بود.