مطالب مربوط به برچسپ

نور

در ستایش نور

0 نظر / 10/8/1396 12:00:00 AM

ای رخ ماهت ز نکو منظری مطلع خورشید و مه و مشتری


پنج کهکشان نور

0 نظر / 6/22/1396 12:00:00 AM

در هاله ای از نور، آرام آرام پیش می آمدند و زمین زیر پایشان از تواضع، مثل حریر نرم می شد.