مطالب مربوط به برچسپ

معاشرت

آداب معاشرت از دیدگاه امام باقر علیه السلام

0 نظر / 2/8/1397 12:00:00 AM

بهترین مردمان کسى است که بیشترین خیر را به هم نوعان خود برساند گرچه هیچ خیرى به او نرسیده باشد؛ و خود را از تمام افراد بى نیاز بداند و چشم داشتى به کسى نداشته باشد.