مطالب مربوط به برچسپ

ستایش

در ستایش نور

0 نظر / 10/8/1396 12:00:00 AM

ای رخ ماهت ز نکو منظری مطلع خورشید و مه و مشتری


بازگو کردن نعمت، شکر نعمت است

0 نظر / 12/4/1395 12:00:00 AM

نعمت پروردگار، هر نوع بهره مادی و معنوی را شامل است و بازگو کردن نعمت به قصد یادآوری و ستایش نعمت ـ نه برای غرور و فخر فروشی ـ خود، شکر نعمت محسوب می شود و بخشش آن به دیگران، نوعی بازگو کردن نعمت الهی است.