مطالب مربوط به برچسپ

مبارزه

مبارز خستگی ناپذیر

0 نظر / 4/11/1397 12:00:00 AM

آیت الله صدوقی، در هشتم صفر 1327 هجری قمری در شهر یزد متولد شد. پدرش میرزا ابوطالب، فرزند محمدرضا و پدربزرگش آخوند ملامهدی بود.


جنگ انسان و شیطان

0 نظر / 1/23/1393 12:00:00 AM

اگر او از یکی از راه‌های گمراه کردن انسان که در پیش گرفته، ناامید شود راه دیگری بر می‌گزیند و آنقدر در هدف خود که همانا به گمراهی کشاندن افراد می‌باشد، مداومت می‌کند تا به هدفش نایل شود.