مطالب مربوط به برچسپ

نذر

نذر مادر خلیفه

0 نظر / 12/20/1397 12:00:00 AM

طبیب نگاهی به زخم پهلوی متوکل انداخت و گفت: «ای خلیفه، این زخم به دلیل عفونت زیادی که در آن جمع شده، روز به روز ورم اش بیشتر می شود».