مطالب مربوط به برچسپ

ذبح

شهید شیرخوار کربلا

0 نظر / 6/16/1398 12:00:00 AM

شیخ مفید(ره) در کتاب الارشاد خود، هنگام نام بردن فرزندان امام حسین علیه السلام از امام سجاد علیه السلام با تعبیر علی اکبر و از حضرت علی اکبر با تعبیر علی اصغر یاد می کند و می نویسد: