مطالب مربوط به برچسپ

سردار

مجبوب دل ها

0 نظر / 10/19/1398 12:00:00 AM

زندگی انسان ها شخصیت آنان را می سازد. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با نحوه زندگی خود، شخصیتی ایجاد كرد كه این شخصیت می تواند برای بسیاری از افرادی كه واقعا دل شان برای مملكت، جوانان و آینده كشور می تپد، الگو باشد