مطالب مربوط به برچسپ

زود

زود قضاوت نکنیم

0 نظر / 10/22/1396 12:00:00 AM

یکی از ریشه‌های مهم قضاوت کردن منفی، بدبین بودن به دیگران است. البته حسن ظن داشتن به دشمن مصداقی از ساده لوحی است.